عشق = مادر
 

هرچه کنی بکن مکن                        ترک من ای نگار من

هرچه بری ببــرمبـــر                        سنگ دلی به کار من

هرچه بری ببــرمبـــر                        رشته الفت مرا

هرچه کنی بکن مکن                       خانه اختیار من

هرچه روی برو مـــرو                        راه خلاف دوستی

هرچه زنی بزن مــزن                       طعنه به روزگار من


[ ]
+
خدا از هر کسی مهربونتره

یادت هست خوابیده بودی ؟ بارون اومد یکی میزد به شیشه.از خواب پریدی و پرسیدی:کیه؟

اما کسی جوابتو نداد،رفتی کنار پنجره و از پنجره بیرونو نگاه کردی که ببینی کی بود. حالا یادم نیست عاشق کدومشون شدی.

عاشق بارون شدی که اروم و ریز ریز می بارید یا عاشق گنجشگ ها شدی که همین طوری زیر بارون این ورو اون ور میپریدن و جیک جیک می کردن یا عاشق برگای درختا که زیر همون بارون شسته میشدن و پاک میشدن و جلا و زندگی می گرفتن یا شایدم عاشق خدایی شدی که اون بارونو روی سر گنجشکا و برگای درختا میریخت؟

تو خودت یادت هست؟

                          ................................................................................

اگه کسی از درخت زرد آلو بپرسه :از وقتی که هسته بودی تا الان که درخت تنومندی شدی چی از همه بیشتر بهت سخت گذشته؟

میگه:یکی اون زمستون اول که هوا سرد شد و زمینا یخ زدن و یخ پوستم رو ترکوند و یکی هم اون سالی که باغبون اومد و با نیش چاقوش پوستم رو چاک داد و پیوند زد.

درخت زردآلو راست می گه بهش سخت گذشته و حواسش نیست که اگه اون سرما و یخبندان نبود پوستش نمی ترکید توی باغچه می پوسید و اگه اون نیش چاقو رو نمی خورد تا دنیا دنیاس بی بار میموند.

   

                           ..............................................................................


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!