عشق = مادر
 

هرچه کنی بکن مکن                        ترک من ای نگار من

هرچه بری ببــرمبـــر                        سنگ دلی به کار من

هرچه بری ببــرمبـــر                        رشته الفت مرا

هرچه کنی بکن مکن                       خانه اختیار من

هرچه روی برو مـــرو                        راه خلاف دوستی

هرچه زنی بزن مــزن                       طعنه به روزگار من


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!