عشق = مادر
 

اگر می خواهید چیزی کوچکتر شود،

ابتدا اجازه دهید خوب گسترده شود.

اگر می خواهید از چیزی رها شوید،

ابتدا اجازه دهید شکوفا شود.

اگر می خواهید چیزی را به دست آورید،

ابتدا آن را ببخشید.

این درک ظریفی از قانون هستی است.

نرم بر سخت غلبه می کند.

آرام بر سریع پیروز می شود.

اجازه دهید آن چه می کنید پنهان باقی بماند

و تنها نتیجه را به دیگران نشان دهید.


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!