عشق = مادر
یا رفیق من لا رفیق له

دلت گرفته؟

خب دله دیگه!

اصلا هر کی دل داره دلش می گیره.

_می خوای یه راهی نشونت بدم دلت وا شه؟ چشاتو ببند؛چی می بینی؟

_هیچ کس!

_ خب هیچ کس همه کسه دیگه،همه کس هیچ کسه.


[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!