عشق = مادر
 
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ نمی خواهم بدانم کوزه گر با خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلوم سوتکی سازد.به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریزو پی در پی دم گرم خودش را بفشارد در گلویم بدینسان بشکند دست سکوت مرگبارم را.
[ ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!