گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟ گفتم: خدایا دلم را ربودند  گفت: پیش از من؟ گفتم: خدایا چقدر دوری    گفت: تو یا من؟ گفتم: خدایا ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 21 بازدید
اسفند 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست